Innowacja Pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna „Przedszkolaki Kodują”
AUTORZY: EWA CHABZDA, MAGDALENA ILNICKA, KAROLINA KORDEK
( w oparciu o pilotażowy program MKJ)

GMINNE PRZEDSZKOLE NR 4 W TRZCIANCEInnowacja pedagogiczna „Przedszkolaki Kodują” została stworzona w oparciu o program Mistrzowie Kodowania Junior, będący inicjatywą Samsung Electronics Polska, któremu patronują :Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki. Innowacja powstała po zakończeniu udziału naszej placówki w pilotażowej edycji programu Mistrzowie Kodowania Junior (edycja trwała od września do grudnia 2015r.). Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane , jako jedyne w województwie wielkopolskim, do udziału w w/w edycji.
Założeniem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie u dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 6 lat umiejętności logicznego myślenia ,kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. W czasie trwania innowacji dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze takie jak :pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa.
W Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance, innowacja pedagogiczna będzie realizowana od dnia 04.05.2016r. do 30.06.2016r. oraz w roku szkolnym 2016/2017
Program pozwala na kształtowanie dobrych nawyków cyfrowych od najmłodszych lat. Umiejętności przygotowujące do rozumienia elementarnych podstaw kodowania przedszkolaki zdobywać będą w trakcie tradycyjnych zabaw.
Do zajęć z zakresu programowania , będą wykorzystywane pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji działań w tym zakresie tj. mata edukacyjna 250 cmx 250 cm , na jednej stronie znajdują się kolorowe pola, które składają się z 9 małych kwadratów o wielkości 20 cm na 20 cm, druga strona –biała szachownica. Obrazki –ilustracje 20cm x 20cm- 81 szt., każda ilustracja w 9 kolorach ramek: biała ( bez ramki), zielona, czerwona, żółta, niebieska, fioletowa, pomarańczowa, różowa, czarna. Na odwrocie ilustracji taki kolor pola jak kolor ramki .
Cyfry od 1 do 9 na odwrocie 9 kolorów.- 81 szt. Cyfry: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 w dziewięciu kolorach ramki. Na odwrocie taki kolor jak ma ramka.
Cyfry konkrety- 20 cm na 20 cm- 90 szt. Na odwrocie 9 kolorów oraz 9 konkretów : banan, jabłko, gruszka, lalka, miś, piłka, kwadrat, koło, trójkąt.
Klocki ruchu - 60 szt.: strzałka 10 szt. ,powiększenie- rośnij 5 szt. ,pomniejszenie- malej 5 szt.obrót w prawo- 5 szt. ,obrót w lewo- 5 szt. ,podskocz-przeskocz- 5 szt. ,klocek pętli- 5 szt. , klocek : START- 5 szt. , klocek: STOP- 5 szt., czyste 20 szt. Opaski- bransoletki dla dzieci na lewą rękę (dla każdego dziecka) . Uzupełnieniem gier i zabaw edukacyjnych będą zajęcia prowadzone na tabletach,z wykorzystaniem aplikacji „Scratch Junior” specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 3-6 lat oraz poznają inne aplikacje edukacyjne.
Innowacja obejmie dzieci z wszystkich grup wiekowych w naszym przedszkolu (dzieci od 3 do 6 lat). Zajęcia realizowane będą 1x w tygodniu .Zajęcia w gr.5-6.l - 20 min. na macie edukacyjnej i 15 min. pracy na tabletach. Zajęcia w gr.3-4l. 15 min. na macie edukacyjnej i 10 min. pracy na tabletach. Treść i dobór pomocy do zajęć zgodne będą z realizowanym aktualnie blokiem tematycznym.
Celem tego programu jest przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania.
Cele szczegółowe:
- rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia
- rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała
- kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich ( współpraca w parach, w grupie)
- przygotowanie do edukacji szkolnej (umiejętności matematyczne, podstawy pisania, czytania)
- trening pamięci
- zabawa rozrywka , relaks poprze gry edukacyjne, słuchanie słuchowisk, oglądanie filmów i bajek
- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności .

Sprawozdania z realizacji innowacji będą na bieżąco umieszczane w formie zdjęć i krótkiego opisu przebiegu zajęć na stronie internetowej przedszkola: www.gp4.przedszkolowo.pl na profilu FB GP4
Przedszkolowo.pl logo