Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Organizacja kształcenia na odległość w placówce

Organizacja kształcenia na odległość w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance
Realizacja nauki zdalnej podczas zawieszenia zajęć:
• Dyrektor:kontakt telefoniczny- 67 216 30 01, e-mail; gpp4trzcianka@op.pl
• Nauczyciele w poszczególnych oddziałach odpowiedzialni są za utworzenie grupy, np.:komunikator Messenger, na którą przesyłane są linki z propozycjami zabaw i zajęć dla dzieci oraz karty pracy np.: grafomotoryka, kolorowanki
• Nauczycielki udostępniły tablicę internetową WAKELET dla każdej z grup, np.: https://wakelet.com/wake/a7ba553a-34e9-4871-b7b5-c4ef629b072d, na której systematycznie zamieszczane są zadania na każdy dzień.
Tablica została udostępniona również na profilu Facebook przedszkola.
• Rodzice i nauczyciele korzystają z poczty elektronicznej w celu wymiany informacji. Rodzice zostali poinformowani w jaki sposób można z dzieckiem ćwiczyć i w razie niejasności ,pytań kontaktować się przez pocztę elektroniczną e-mail –każda wychowawczyni utworzyła adres skrzynki elektronicznej dla swojej grupy, w celu przekazywania informacji
• Nauczycielki umieszczają regularnie na stronie Facebook przedszkola propozycje stron , linki : z ciekawymi pomysłami do zabawy rekomendowanych przez MEN dostosowanymi do wieku i możliwości dzieci.
Nauczyciele informują również Rodziców o dostępnych programach dla najmłodszych dzieci , które oferuje telewizja publiczna.
• Padlet- wirtualna tablica. Nauczycielki umieszczają na niej wiadomości dla rodziców, dzieci. To narzędzie służy jako obszar roboczy do współpracy dzieci i nauczycieli, gromadzenia zbiorów, wspólnych opowieści.

Nauczyciele zamieszczają na bieżąco komunikaty oraz informacje dotyczące zmieniającej się sytuacji ogłoszonego stanu epidemii przekazywane przez dyrektora przedszkola oraz bieżącej działalności przedszkola (rekrutacja, opłaty).
Poniżej Zarządzenie:
Zarządzenie Nr 11/2020
Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance
z dnia 25 marca
w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Karolina Kordek, dyrektor GP4
Komunikat 2020-03-24, 10:52 | autor: Anna Janczarek
Przedszkolowo.pl logo