Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci GP4

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W TRZCIANCE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
5. W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze przedszkola.
6. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:
1) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
3) dystans od pracowników przedszkola musi wynosić min. 1,5 m,
4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
8. Wszystkim wchodzącym do budynku przedszkola należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
9. Przy wejściu do budynku przedszkola należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

Przedszkolowo.pl logo